Carinske procedure pri uvozu naslijeđenih predmeta u inozemstvu

Datum: 03.05.2011, Utorak
Klasa: 413-01/11-01/166
Davatelj: Carinska uprava

Vezano za vaš podnesak i zamolbu za objašnjenjem procedure oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja na predmete naslijeđene u inozemstvu obavještavamo vas kako je regulativa u odnosnim situacijama slijedeća Oslobođenje od plaćanja carine pri uvozu naslijeđenih predmeta propisano je člankom 187 st 1 točka 13 Carinskog zakona NN br 78 99 56 10 te člankom 22 Uredbe o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine NN br 5 07 41 10 Predmet oslobođenja su predmeti koji su bili osobna imovina fizičke osobe u inozemstvu a gdje su nasljednici fizičke osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u Republici Hrvatskoj No predmetom oslobođenja ne mogu biti predmeti kupljeni naslijeđenim novcem ili novcem dobivenim prodajom ili zamjenom naslijeđenih predmeta Predmetno oslobođenje se također ne može ostvariti pri uvozu komercijalnih prijevoznih sredstava stvari koje su služile za obavljanje profesionalne djelatnosti umrle osobe zaliha sirovina i poludovršenih ili dovršenih proizvoda te stoke i zaliha poljoprivrednih proizvoda što premašuju količine razumno potrebne za obiteljske potrebe umrloga Oslobođenje se može ostvariti najkasnije u roku dvije godine od datuma akta o nasljeđivanju u jednoj ili više odvojenih pošiljaka a nadležna carinarnica može produžiti ovaj rok po pisanom zahtjevu korisnika oslobođenja u slučaju nastupa posebnih okolnosti koje onemogućavaju uvoz u roku od dvije godine primjerice bolesti nasljednika nemogućnosti stupanja u posjed naslijeđenih predmeta i sl Uz ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja