VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 7.2010
Članak:
VIII. FINANCIJSKE OBAVIJESTI
Stranica:
40.
Autor/i:
Sažetak:

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU

2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

3. PREGLED VEZNIH OZNAKA PRI POPUNJAVANJU NALOGA ZA PLAĆANJE

4. STOPA ZATEZNE I UGOVORNE KAMATE

4.1. PREGLED STOPA UGOVORNIH I ZATEZNIH KAMATA OD 1. I. 2010.

4.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. - 2010.

4.3. ZAJMOVI, KAMATE I POREZI U 2010.

5. DEVIZNO POSLOVANJE

5.1. STRANA GOTOVINA I ČEKOVI I KUNSKA GOTOVINA

5.1.1. Naplata

5.1.2. Plaćanje

5. 2. DEVIZNA BLAGAJNA

5. 3. UNOŠENJE I IZNOŠENJE STRANE GOTOVINE I ČEKOVA I KUNA

5. 4. ČLANCI I PROPISI IZ PODRUČJA DEVIZNOG POSLOVANJA

Hashtags: