Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:

II. Porez na promet nekretnina

- Unos nekretnine u zakladu

III. Porez na dohodak

- Uputa – upitnici za utvrđivanje rezidentnosti temeljem odredbi čl. 4. sklopljenih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i drugih država i OPZ-a
- Oporezivanje kapitalnih dobitaka i dinamika plaćanja predujmova
- Oporezivanje isplate autorskih prava nasljedniku temeljem sudske presude

IV. Porez na dobitak

- Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe
- Transportni manjkovi – umanjenje obveze trošarine za plaćeni iznos trošarine

Hashtags: