Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
125.
Autor/i:
Sažetak:

- Javnobilježnički polog. Prema Zakonu o javnom bilježništvu, javni bilježnik obvezan je preuzeti isprave, novac, vrijednosne papire i dragocjenosti radi čuvanja i predaje.
- Ustup tražbine (cesija). Ugovor o cesiji je dvostrani ugovor obveznog prava kojim stari vjerovnik (cedent ili ustupatelj) prenosi svoju tražbinu koju ima od svog dužnika (cesusa) na novog vjerovnika (cesinonara ili primatelja).
- Alkohol na radnom mjestu. Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada.
- Imovina i dospjelost tražbine. Svaka tražbina, pa i nedospjela, ulazi u imovinu vjerovnika.
- Identitet obvezno pravnog odnosa. Promjenom subjekata ne mijenja se identitet obveznopravnog odnosa, dok se taj identitet mijenja promjenom glavne činidbe ili pravne osnove.
- Početak otkaznoga roka. Nenavođenje otkaznoga roka ili pogrešno navođenje početka tijeka otkaznoga roka, ne čini otkaz ugovora o radu nedopuštenim.
- „Prekarni rad“. Takozvani „prekarni rad“ bi bio pravni oblik rada – radnog odnosa koji i u nekim elementima odudara od klasičnoga (standardnog) pojma radnog odnosa.

Hashtags: