III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 6.2017
Članak:
III. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA
Stranica:
26.
Autor/i:
Sažetak:

1. Obračun doprinosa i poreza na drugi dohodak
2. Obračun doprinosa i poreza na autorski honorar
3. Obračun doprinosa i poreza na autorski honorar umjetnika
4. Obračun poreza na drugi dohodak oslobođen doprinosa
5. Porez na dohodak od kapitala
6. Prijedlozi odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka odnosno pokriću gubitka, o reinvestiranom dobitku i oblikovanju kapitalnih pričuva

Hashtags: