IV. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 6.2017
Članak:
IV. STOPE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
Stranica:
31.
Autor/i:
Sažetak:

1. Primjena najniže osnovice za plaćanje doprinosa
2. Pregled najnižih osnovica za plaćanje doprinosa te stopa od 1994. do 2017.
3. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja u 2017.
4. Beneficirani staž zaposlenika

Hashtags: