III. Oporezivanje drugih dohodaka

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2018
Članak:
III. Oporezivanje drugih dohodaka
Stranica:
28.
Autor/i:
Sažetak:

1. Obračun doprinosa i poreza na drugi dohodak
2. Obračun doprinosa i poreza na autorski honorar
3. Obračun doprinosa i poreza na autorski honorar umjetnika
4. Obračun poreza na drugi dohodak oslobođen doprinosa
5. Porez na dohodak od kapitala
6. Prijedlozi odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka odnosno pokriću gubitka, o reinvestiranom dobitku i oblikovanju kapitalnih pričuva
7. Oporezivanje dohotka od posebnih vrsta imovine (otpada)

Hashtags: