X. Pregled uplatnih računa u 2018.

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2018
Članak:
X. Pregled uplatnih računa u 2018.
Stranica:
84.
Autor/i:
Sažetak:

1. IBAN konstrukcija računa
2. Pregled uplatnih računa po gradovima/općinama za porez na dobitak, porez na dohodak i prirez, spomeničku rentu, članarinu turističkim zajednicama
3. Uplatni računi za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

Hashtags: