Ostvarivanje zaštite prava iz radnog odnosa u parničnom i ovršnom postupku

Časopis: Pravo i porezi - 8.1999
Članak:
Ostvarivanje zaštite prava iz radnog odnosa u parničnom i ovršnom postupku
Stranica:
34.
Autor/i:
Marijan RUŽĐAK, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: