Upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta

Časopis: Pravo i porezi - 4.2000
Članak:
Upravni spor može se voditi samo protiv upravnog akta
Stranica:
36.
Autor/i:
Mr. sc. Gordana MRŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: