Uz jedan zaključak o pravnim shvaćanjima sjednice sudaca i sudskih savjetnika Upravnog suda RH

Časopis: Pravo i porezi - 8.2000
Članak:
Uz jedan zaključak o pravnim shvaćanjima sjednice sudaca i sudskih savjetnika Upravnog suda RH
Stranica:
33.
Autor/i:
Ljerka MOROVIĆ-PAVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: