Jeli odluka trg. dr. o promjeni osoba ovlaštenih za zast. odn. pot. nalog. plat. prometa kod. ZAP-a

Časopis: Pravo i porezi - 8.2000
Članak:
Jeli odluka trg. dr. o promjeni osoba ovlaštenih za zast. odn. pot. nalog. plat. prometa kod. ZAP-a
Stranica:
36.
Autor/i:
Mirjana KARABALIĆ-PATAKI, dipl. iur.
Sažetak:
Hashtags: