„COVID-19 zajam za obrtna sredstva“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima

Datum: 07.04.2020, Utorak
Autor: Đ.J.

Vlada RH  donijela je Odluku o usvajanju programa COVID 19 za obrtna sredstva  (Nar. nov., br. 41/20.)  s ciljem financiranja mikro, malih i srednjih poduzetnika  pogođenih pandemijom koronavirusa putem „brzih“ zajmova koje dodjeljuje  HAMAG-BICRO iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.  Od poduzetnika – tražitelja zajma traži se dokaz da je COVID - 19 imao negativni utjecaj na njegovo poslovanje tj. da je poduzetnik u prvom kvartalu 2020. godine ostvario pad prihoda veći od 20% ili to očekuje u narednim kvartalima 2020. godine. 

Pretpostavke za dobivanje ovog zajma jesu da poduzetnik:

  1. ima više od 50% privatnog vlasništva,
  2. ima najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme,
  3. nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci,
  4. nema poteškoća u poslovanju (za njega nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka odnosno nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad).

Zajam je strogo namjenski i ne može se koristiti za druge potrebe.

UVJETI DEFINIRANI PROGRAMOM

Značajka/Proizvod (financijski instrument)
COVID-19 zajam
za obrtna sredstva
Ciljana skupina
Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva
Iznos zajma
Do 750.000,00 kuna
Namjena zajma
Obrtna sredstva
Maksimalni rok otplate
Do 5 godina uključujući poček
Kamatna stopa
0,25 %
Naknada za obradu zahtjeva
0 %
Rok korištenja
Do 6 mjeseci
Poček
Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate najmanje 2 godine
Instrumenti osiguranja
Zadužnica korisnika zajma

 

Ovaj Program traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Više na https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/obrtna-sredstva/covid-19-zajam/

Povratak na vijesti