Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge – mogućnost uvećanja osobnog odbitka na DOH obrascu

Datum: 19.11.2009, Četvrtak
Klasa: 050-01/09-01/99
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik M. A. postavio je upit o mogućnosti uvećanja osnovnog odbitka po osnovi zdravstvenih usluga temeljem računa naslovljenog na ime poreznog obveznika, oca novorođenog djeteta, a za pohranu krvi iz pupkovine za osobne potrebe u Banku krvi. U nastavku odgovaramo.

Člankom 2. točkom 1. i 6. Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti uzimanja i pohranjivanja krvotvornih matičnih stanica iz pupkovine (Nar. nov., br. 63/07.) propisano je da »krv iz pupkovine« jest cjelokupna krv u kojoj su sve stanice sakupljene iz posteljice i krvnih žila pupkovine nakon podvezivanja pupčane vrpce, te da »banka krvi iz pupkovine« jest jedinica ovlaštene zdravstvene ustanove u kojoj se pohranjuju prikupljene matične stanice iz pupkovine.

Prema članku 36. stavak 12. do 15. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08.) te članku 57. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. – ispravak), rezidentima se osnovni osobni odbitak može u poreznom razdoblju uvećati za iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga pod uvjetima:

1. da su zdravstvene usluge obavljene za vlastite potrebe poreznog obveznika odnosno da su pružene poreznom obvezniku,

2. da su zdravstvene usluge obavljene u zdravstvenoj ustanovi ili od zdravstvenog radnika privatne prakse koji su ovlašteni odnosno registrirani za obavljanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim zakonom,

3. da izdaci zdravstvenih usluga poreznog obveznika nisu plaćeni na teret osnovnog, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja,

4. da izdaci za zdravstvene usluge obavljene poreznom obvezniku nisu plaćeni iz darovanja koje je porezni obveznik za te namjene primio od drugih fizičkih i pravnih osoba,

5. da za obavljene zdravstvene usluge porezni obveznik posjeduje i godišnjoj poreznoj prijavi priloži vjerodostojne isprave iz članka 57. stavaka 8. i 9. Pravilnika.

Zdravstvenim uslugama smatraju se, između ostalih, usluge u okviru primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite prema posebnom zakonu, koje se provode u svrhu liječenja i to: liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati uključujući i ugradbene materijale, bolnička zdravstvena zaštita i medicinska rehabilitacija, stomatološke usluge i protetski nadomjesci.

Dio osobnog odbitka po osnovi stvarnih izdataka za zdravstvene usluge poreznom obvezniku rezidentu priznaje se najviše do iznosa propisanog člankom 36. stavkom 26. Zakona (rezident može koristiti uvećanje osobnog odbitka za zdravstvene usluge, za stambene potrebe te izdatke za uplaćene porezno priznate premije osiguranja prema članku 12. stavku 9. Zakona u ukupnom iznosu najviše do 12.000,00 kuna godišnje).

Iz navedenih odredbi Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak proizlazi da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti za korištenje prava na dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge obzirom da se ne radi o zdravstvenoj usluzi koja je pružena poreznom obvezniku, nego o pohranjivanju krvi iz pupkovine što sukladno članku 2. točka 6. Pravilnika o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti uzimanja i pohranjivanja krvotvornih matičnih stanica iz pupkovine, označava sve postupke koji uključuju obradu, testiranje, čuvanje i raspodjelu krvotvornih matičnih stanica iz pupkovine.

Povratak na mišljenja