Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana

Datum: 24.10.2019, Četvrtak
Autor: Š.G.

Od 1. studenoga palite svjetla na automobilima i uštedite 300 kn.

Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena kratka svjetla tijekom cijele godine. Novčanom kaznom u svoti od 300,00 kn kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno navedenome (čl. 102. Zakona o sigurnosti prometa na cestama Nar. nov., br. 67/0. do 79/19.).

Za neuporabu zimske opreme od 15. studenoga kazna može biti ukupno do 21.000,00 kn.

Prema čl. 104. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Nar. nov. br., 85/16., 24/17. i 70/19.) zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 t sukladno ovom Pravilniku, smatraju se:

  • zimski pneumatici (M+S) – zimske gume na svim kotačima ili
  • ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Zimska oprema obvezna je na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj i to u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine (čl. 1. Odluke o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj – Nar. nov., br. 145/13., dalje: Odluka).

Prema čl. 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama novčanom kaznom u svoti od 5.000,00 do 15.000,00 kn kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za prekršaj iz navedenog članka kaznit će se novčanom kaznom u svoti od 1.500,00 do 5.000,00 kn i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Uz to novčanom kaznom u svoti od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj i vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama istog članka.

Prema Odluci, zimske dionice su:

AUTOCESTE

Broj
ceste

Opis ceste

Duljina (km)

A1

Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica

242,4

A2

GP Macelj (granica Rep. Slovenije) –Trakošćan – Krapina – Zagreb (čvorište Jankomir, A3)

61,0

A3

GP Bregana (granica Rep. Slovenije) – Zagreb – Sl. Brod – GP Bajakovo (granica Rep. Srbije)

306,0

A4

GP Goričan (granica Rep. Mađarske) – Varaždin – Zagreb (čvorište Ivanja Reka, A3)

97,0

A5

Čvorište Osijek – Đakovo – čvorište Sredanci (A3)

51,8

A6

Čvorište Bosiljevo 2 (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)

81,0

Ukupno kilometara autocesta:

839,2

DRŽAVNE I ŽUPANIJSKE CESTE

Broj ceste

Opis ceste

Duljina (km)

1

G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin

338,7

2

G. P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin (D528)

33,5

2

Osijek (D34)– Vukovar – G. P. Ilok (gr. R. Srbije)

85,7

3

Karlovac – Rijeka (D8)

130,9

5

G. P. Terezino Polje (gr. R. Mađarske) – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – G. P. Stara Gradiška (gr. BiH)

123,1

6

G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)

32,1

6

G. P. Dvor (gr. BiH) – Dvor (D47)

2,4

7

G. P. Duboševica (gr. R. Mađarske) – Beli Manastir – Osijek (D2)

43,0

7

Čvorište Velika Kopanica (A3) – G. P. Slavonski Šamac (gr. BiH)

13,2

23

Josipdol (D42) – Senj (D8)

68,5

25

Lički Osik (D50) – Gospić (D50)

7,5

27

Gračac (D50) – D. Karin (D502)

40,5

30

Čvorište Buzin (A3) – Velika Gorica – Žažina (D36)

38,8

30

Petrinja (D37) – Hrvatska Kostajnica (D47)

34,2

34

Donji Miholjac (D53) – Valpovo – čvorište Osijek (A5)

41,2

36

Žažina (D30) – Sisak – čvorište Popovača (A3)

33,9

37

Sisak (D36) – Petrinja (D30)

13,0

42

Čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23)

5,5

45

Veliki Zdenci (D5) – Garešnica – čvorište Kutina (A3)

43,6

46

G. P. Tovarnik (gr. R. Srbije) – Vinkovci (D55)

32,7

47

G. P. Jasenovac (gr. BiH) – čvorište Novska (A3)

8,5

47

Hrvatska Kostajnica (D30) – Dvor (D6)

24,5

50

Žuta Lokva (D23) – Otočac – Gospić – Gračac (D27)

104,2

53

G. P. Donji Miholjac (gr. R. Mađarske) – Našice – G. P. Slavonski Brod (gr. BiH)

91,6

53

D525 – Sl. Brod (granica BiH)

3,2

54

Maslenica (D8) – Zaton Obrovački (D27)

13,5

55

Čvorište Županja (A3) – G. P. Županja (gr. BiH)

8,1

204

G. P. Pribanjci (gr. R. Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1)

6,3

212

D7 – Kneževi Vinogradi – G. P. Batina (gr. R. Srbije)

22,1

213

D2 – G. P. Erdut (gr. R. Srbije)

26,7

214

Županja (D55) – Gunja – gr. BiH

28,8

217

Ličko Petrovo Selo (D1) – G. P. Ličko Petrovo Selo (gr. BiH)

3,0

519

Dalj (D213) – Borovo (D2)

16,2

525

Čvorište Sl. Brod zapad (A3) – D53

2,2

528

Varaždin (D2) – čvorište Varaždin (A4)

2,4

Ukupno kilometara državnih cesta:

1.523,3

TRANZITNI PROMET IZ HRVATSKIH LUKA

LUKA VUKOVAR

2

Riječno pristanište Vukovar – Borovo (D55)

2,7

55

Borovo (D2) – Vinkovci – čvorište Županja (A3)

41,5

LUKA OSIJEK

417

Riječno pristanište Osijek – čvorište Osijek – istok (D2)

2,3

LUKA I RAFINERIJA SISAK

36

Sisak (D36) – čvorište Popovača (A3)

21,6

Ukupno kilometara državnih cesta:

68,1

 

Navedene dionice mogu se vidjeti i na karti koja je sastavni dio Odluke, a kojoj se može pristupiti ovdje.

Na internetskoj stranici HAK-a dostupna je i interaktivna karta koja prikazuje zimske dionice. Toj karti se može pristupiti ovdje.

Povratak na vijesti