Dodatak I . o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 20. prosinca 20 19. godine

Datum: 11.03.2020, Srijeda
NN br. 27/2020

Članak 3. mijenja se na način da sada glasi:

  1. Zaključujući ovaj kolektivni ugovor, ugovorne strane obvezuju se u dobroj vjeri poštivati njegove odredbe.
  2. Ugovorne strane obvezuju se da neće kolektivnim ugovorima na razini regija, županija i kolektivnim ugovorima ili aktima trgovačkog društva/obrta, određena prava urediti u manjem opsegu od utvrđenih ovim kolektivnim ugovorom.
  3. Ovaj Kolektivni ugovor ne obvezuje poslodavce za radnike s posebnim ovlastima.
  4. Pod radnicima s posebnim ovlastima razumijevaju se radnici kojima, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno, te je poslodavac, sukladno Zakonu, s ovim radnicima ugovorio samostalnost u njihovu određivanju, primjerice kao što su poslovi: direktora hotela, voditelja poslovnih i organizacijskih jedinica, voditelja službi, radnika sa specijalističkim znanjima i slično.

Smatra se da je ovaj Dodatak I o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljen kad ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana te se od dana potpisa i primjenjuje.

Povratak na nove propise