Donesen je „novi“ Zakon o udrugama

Datum: 26.06.2014, Četvrtak
Autor: N.D.

Donesen je novi Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 74/14., dalje: novi Zakon) koji će stupiti na snagu 1. listopada 2014., kada će se prestati primjenjivati važeći Zakon o udrugama.

Novim Zakonom uređeno je osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Predmet novog Zakona nije osnivanje trgovačkih društava ako udruge ostvaruju prihode od gospodarske djelatnosti. Ovo pitanje bi se trebalo urediti drugim zakonom čije se donošenje očekuje. Prema javno dostupnim informacijama, oko ovog pitanja se raspravlja te stoga još nije jasno hoće li se za gospodarsku djelatnost udruge trebati osnivati trgovačko društvo.

S obzirom na promjene u zakonodavnom okviru, postojeće udruge trebat će uskladiti statut do 30. rujna 2015. i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave. U suprotnome udruzi prijeti likvidacija.

O novom Zakonu i njegovu usporedbu sa Zakonom iz 2001. pisat ćemo u sljedećem broju časopisa RRiF. Ujedno se 12. rujna 2014. priprema i seminar kojemu će tema biti primjena novog Zakona.

Povratak na vijesti