Donesen je Pravilnik o sadržaju financijskih izvještaja poduzetnika

Datum: 31.03.2008, Ponedjeljak
Autor: V.B.

U petak (28. III.)
ministar financija gosp. Šuker napokon je donio (potpisao) *Pravilnik o
obliku i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja*. Objava ovog
propisa očekuje se u Narodnim novinama br. 38/08. od 02. IV.2008.

Ranije smo najavili da će Ministar financija donijeti Odluku o strukturi
i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, no u posljednji trenutak
je umjesto naziva Odluke pravna služba Ministarstva financija to
preformulirala u Pravilnik. Osim toga, prijedlog Odluke o financijskim
izvještajima što ga je predložio Odbor za standarde financijskog
izvještavanja, u stanovitom opsegu je dopunjena u sadržaju financijskih
izvještaja (bilanca) s nekoliko stavaka, kao:

* odgođena porezna imovina;odgođene porezne obveze;
* vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka kapitala).

Financijski izvještaji su temelj za izradu računskog plana, odnosno bitni su za oblikovanje glavne knjige za 2008.

U odnosu na prvotnu shemu ovo su dopune ograničenog (minornog) značenja
s obzirom na to da su u našem novom Računskom planu za poduzetnike (XII.
naklada 2008.) ove pozicije već predviđene. Zanimljivost je da će se
vlastite dionice iskazivati i u aktivi kao financijska imovina (za
nekotirajuća društva), a i u pasivi kao smanjenje kapitala (za društva
koja primjenjuju MSFI).

Detaljnije o svim promjenama dati će se članak u RRiF-u br.
5/08.

Povratak na vijesti