Doprinos za zapošljavanje za obrtničke djelatnosti

Datum: 06.02.2014, Četvrtak
Autor: A.B.

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 153/13.), za slučaj nezaposlenosti obvezno su osigurane i osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i po toj osnovi su obvezno osigurane prema propisima o mirovinskom osiguranju, ta obveza odnosi se na:

1) obrtnike i trgovce pojedince
2) odvjetnike, privatne zdravstvene radnike, umjetnike, novinare, odgajatelje, lektore, prevoditelje, primalje i drugi,
3) vrhunske sportaše,
4) osobe koje su po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit,
5) osobe koje obavljaju djelatnost za čije obavljanje nije propisano izdavanje odobrenja ili registracije, ali imaju obilježje samostalnosti, trajnosti i s namjerom stvaranja izvora dohotka ili dobiti i po osnovi obavljanja tih djelatnosti su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit,
6) osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje, kada nisu korisnici mirovine, osim korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti,
7) osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje (nositelj ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kada nisu osigurani po drugoj osnovi, nisu korisnici mirovine ili nisu na redovitom školovanju).

Stoga, od početka ove godine (2014.) prethodno navedene osobe imaju obvezu uplaćivanja doprinosa za zapošljavanje prema stopi od 1,7 % na propisanu osnovicu, a ako obustave obavljanje djelatnosti zbog opravdanog razloga imat će pravo na novčanu naknadu. S obzirom na to da obveza za doprinose nastaje na temelju obveznog osiguranja, za siječanj 2014. navedeni osiguranici ovu obvezu podmirivati će tijekom mjeseca veljače 2014. Na temelju dostupnih informacija iz nadležnih tijela brojčana oznaka šifre vrste prihoda kod doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći je 8788 dok je za obvezne osiguranike koji svoju obvezu podmiruju na temelju rješenja Porezne uprave brojčana oznaka šifre vrste prihoda –8770. 

 

Porezna uprava dala je uputu o tome, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti