Doprinosi na drugi dohodak umirovljenika

Datum: 30.12.2008, Utorak
Autor: Š.G.

Doprinosi
na ugovore o djelu (drugi dohodak) umirovljenika
obračunavaju se i plaćaju i u 2009. ako je nastala obveza do
31. prosinca 2008., prema čl. 255. st. 2. novoga Zakona o
doprinosima (Nar. nov. br. 84/08., 152/08.). Za drugi
dohodak umirovljenika u 2009. se ne plaćaju doprinosi nego
samo porez i prirez (čl. 20.st.1
t.15.)

Povratak na vijesti