Dostavljanje poslovnih knjiga u obliku elektroničkog zapisa

Datum: 27.05.2009, Srijeda
Autor: Š.G.

Objavljen je Pravilnik o
dostavi poslovnih knjiga i evidencija koje se vode u
elektroničkom obliku (Nar. nov. br. 59. od 22. 5. 2009.).*

*Pravilnikom je utvrđena obveza poreznih obveznika da na
zahtjev poreznog tijela dostave na uvid poslovne knjige,
evidencije, izvješća i druge podatke koji utječu na
utvrđivanje porezne osnovice.*

*Porezni obveznik treba dostaviti tražene podatke u roku od
osam dana od primitka zahtjeva, a može se u opravdanim
slučajevima produžiti za još daljnjih osam
dana.

Povratak na vijesti