Dostavljanje statističkih podataka HNB-u

Datum: 30.11.2007, Petak
Autor: N.D.

Donesena je nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja (Nar. nov., br. 121/07.). Ona se počinje primjenjivati od 1. siječnja 2008. Iako će ta odluka zamijeniti istoimenu odluku koja se primjenjuje do 31. prosinca 2007., donosi neke promjene u izvješćivanju Hrvatske narodne banke (HNB).

Obrasci izvješćivanja propisani tom novom Odlukom svojim oblikom,
sadržajem i metodološkim uputama za njihovo popunjavanja svim
obveznicima izvješćivanja dostupni su na internetskim stranicama HNB
(www.hnb.hr <“http://www.hnb.hr/“>).

Obveznicima izvješćivanja dopušteno je da obrasce za koje nije propisano
elektronsko izvješćivanje sami kreiraju uz poštivanje svih elemenata
predviđenih novom Odlukom. O toj odluci pisat ćemo u časopisu RRiF, br.
1/08.

Povratak na vijesti