Dostavljanje statističkih podataka HNB-u, Obrazac IU-GP

Datum: 16.01.2008, Srijeda
Autor: N.D.

Iako se nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe
sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih
ulaganja (Nar. nov., br. 121/07) počinje primjenjivati od 1. siječnja
2008., Obrazac IU-GP ne treba dostaviti za 2007.

O tim promjenama je pisano u časopisu RRiF, br.
1/08.

Povratak na vijesti