Elektroničke porezne prijave - tko, što -

Datum: 14.01.2012, Subota
Autor: Š.G.

U skladu s čl. 63. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08. i 18/11.) i Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem, porezni obveznik koji je razvrstan u:

- srednje poduzetnike ili
- velike poduzetnike ili
- obveznik PDV-a koji je u prethodnoj godini imao isporuke dobara i usluga (oporezive i izvozne) veće od 800.000,00 kn

obvezan je dostavljati sve prijave i izvješća za koje je dana mogućnost u sustavu ePorezna.

Za početak, obvezno mora podnositi:

 Porezna prijava  eObrazac
 - Prijavu poreza na dodanu vrijednost ePDV
 - Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost ePDV-K
 - Prijavu poreza na dobitak ePD
 - Obračun spomeničke rente eSR
  - Obračun članarine turističkoj zajednici eTZ
  - Mjesečno izvješće o primitcima od nesamostalnog rada eID
 Obvezni prilozi uz navedene porezne prijave kao privitak uz elektronički obrazac.  

Elektronički obrazac se mora potpisati naprednim elektroničkim potpisom za što je potrebna e-kartica.

Porezni obveznik može ovlastiti osobu koja ima kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis da u njegovo ime i za njegov račun popunjava i potpisuje naprednim elektroničkim potpisom te podnosi navedene prijave i dokumentaciju.

Korisni linkovi:

Kako postati korisnik ePorezna može se vidjeti ovdje.

Kako do e-kartice može se vidjeti ovdje.

Aplikacija ePorezna može se preuzeti ovdje.

Primjeri i dodatna pojašnjenja za ePorezna mogu se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti