Elektronska doznaka

Datum: 02.11.2021, Utorak
Autor: A.W.

Naknadu plaće u slučaju bolovanja, ovisno o uzroku i trajanju bolovanje obračunava i isplaćuje ili poslodavac ili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO).

U slučaju da naknadu za bolovanje isplaćuje HZZO, uz zahtjev poslodavca za povrat isplaćene naknade plaće, poslodavac je obvezan priložiti tiskanicu:

  • Potvrda o plaći i
  • tiskanicu Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (doznaku)
  • te dokumentaciju o izvršenim isplatama naknada plaće.

Iznimno, poslodavac nije u obvezi priložiti tiskanicu Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (doznaku) ako podatke potrebne za povrat isplaćene naknade plaće dostavlja u obrascu o isplaćenim naknadama plaće objavljenom na mrežnoj stranici HZZO-a u rubrici e-Zdravstveno.

Naime, u slučaju da poslodavac koristi servis e- zdravstveno, kod podnošenja zahtjeva za refundacijom bolovanja, podatke o privremenoj nesposobnosti sadržane u tiskanici Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (doznaci) HZZO preuzima iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH), te „doznaku“ nije potrebno dostavljati u fizičkom obliku u HZZO.

Nadalje, jednako tako i zaposlenik kojem je od strane nadležnog epidemiologa ili liječnika opće/obiteljske medicine utvrđena mjera izolacije, zahtjev za naknadu plaće može uz propisanu dokumentaciju neposredno podnijeti HZZO-u elektroničkom poštom (izolacija@hzzo.hr) bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem CEZIH-a.

Povratak na vijesti