ePorezna od 1. siječnja 2012.

Datum: 16.12.2011, Petak
Autor: Lj.M.

Od 1. siječnja 2012. propisana je obveza podnošenja poreznih prijava i drugih podatka bitnih za oporezivanje uporabom elektroničkih servisa PU u okviru sustava ePorezna. Obveza se odnosi na:

- porezne obveznike koji su razvrstani u srednje i velike poduzetnike prema odredbama Zakona o računovodstvu i

- sve obveznike PDV-a (bez obzira na veličinu poduzetnika) čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga veća od 800.000,00 kn.

U nastavku se daje obavijest PU o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava, a opširnije o tome smo pisali u časopisu RRiF br. 9/11., str. 81.


 OBAVIJEST
o pripremnim radnjama radi podnošenja poreznih prijava
i drugih podnesaka elektroničkim prijenosom podataka

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 18/11) od 1. siječnja 2012. godine, sve vrste poreznih prijava i izvješća koja podržava sustav elektroničkog servisa ePorezna, elektroničkim su putem obvezni podnositi Poreznoj upravi:

- srednji i veliki poduzetnici u smislu odredaba Zakona o računovodstvu (Narodne novine broj 109/07),
- obveznici poreza na dodanu vrijednost čija je godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga (oporezive i izvozne isporuke) veća od 800.000,00 kuna.

U smislu pozitivnih propisa o porezu na dohodak, od 1. siječnja 2012. godine, obvezni su podnositi podatke iz Obrasca IP elektroničkim putem:

- poslodavci ili isplatitelji plaće i mirovine koji imaju više od 100 radnika, umirovljenika i osoba koje ostvaruju primitke (plaću) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08 i 80/10).

Radi brže i jednostavnije prilagodbe sustavu elektroničke komunikacije s Poreznom upravom, ovim putem molimo porezne obveznike da pravovremeno pribave kvalificirani poslovni certifikat koji omogućava uporabu naprednog elektroničkog potpisa. Kvalificirani poslovni certifikat izdaje ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata i elektroničke sustave te je neophodan radi potpisivanja poreznih prijava i drugih podnesaka koji se podnose elektroničkim prijenosom podataka.

U skladu s pozitivnim propisima koji uređuju uporabu elektroničkog potpisa, kako bi se porezne prijave i drugi podnesci u elektroničkom obliku mogli smatrati vlastoručno potpisanima od poreznog obveznika, moraju biti potpisani naprednim elektroničkim potpisom.

O pravovremenom pribavljanju kvalificiranih poslovnih certifikata izdanih od ovlaštene pravne osobe koji omogućavaju potpisivanje naprednim elektroničkim potpisom osobito moraju voditi računa oni porezni obveznici koji će od 1. siječnja 2012. godine biti obvezni porezne prijave i izvješća podnositi elektroničkim putem.

Korištenjem sustava elektroničkog sustava Porezne uprave ePorezna, porezni obveznici mogu brže i jednostavnije izvršavati svoje obveze u pogledu podnošenja poreznih prijava i izvješća u odnosu na podnošenje istih u papirnatom obliku:

- podnošenje obrasca poreza na dodanu vrijednost (ePDV), - podnošenje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost (ePDV-K),
- podnošenje ID obrasca (eID),
- podnošenje IDD obrasca (eIDD),
- podnošenje prijave poreza na dobit (ePD),
- podnošenje obračuna spomeničke rente (eSR),
- podnošenje obračuna članarine turističke zajednice (eTZ).

U okviru sustava ePorezna porezni obveznici također imaju mogućnost korištenja slijedećih usluga:

- uvid u porezno-knjigovodstvenu karticu (ePKK),
- dostava IP obrasca na elektroničkom mediju,
- dostava ID-1 obrazaca na elektroničkom mediju,
- dostava podataka o porezno priznatim premijama osiguranja i
- dostava podataka o premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Povratak na vijesti