Financiranje izborne promidžbe

Datum: 05.06.2020, Petak
Autor: N.D.

      Izborni sudionici na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor su političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su zajednički predložile kandidacijsku listu, neovisne liste i kandidati nacionalnih manjina za zastupnike u Hrvatski sabor koje su predložili birači ili udruge nacionalnih manjina.

      Izborni sudionici su dužni financiranje izborne promidžbe voditi sukladno odredbama posebnog zakona koji uređuje između ostaloga osobe od kojih se može dobiti dar, svotu  do kojih se on može dobiti (od pojedine fizičke osobe do 30.000,00 kn, a od pojedine pravne osobe do 200.000,00 kn), otvaranje posebnog računa i raspolaganje novcem ako na njemu ostane neutrošenog novca. Napominje se da ako su darovatelji u sustavu poreza na dohodak ili dobit da se tada ta darovanja ne smatraju poreznim rashodima.

      Propisuju se i financijski izvještaji o financiranju izborne promidžbe.

      Upozorava se da se donacija može za ove namjene dobiti do 3. srpnja 2020. do 24:00 sati, a da se zaključno do 27. lipnja 2020. godine Državnom izbornom povjerenstvu moraju dostaviti:

  • Izvješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe (Obrazac IZ-D-IP)
  • Izvješće o troškovima (rashodima) izborne promidžbe (Obrazac IZ-T-IP)
  • Izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe (Obrazac IZ-MO-IP)

      Cjelovit članak o financiranju izborne promidžbe na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati 5. srpnja 2020., moći će se pročitati u časopisu Računovodstvo, revizija i financije br. 7/20.

Povratak na vijesti