Fiskalizacija ponude koja se naplaćuje transakcijskim putem i dostava oznake o izdavanju pratećeg dokumenta

Datum: 28.04.2020, Utorak
Klasa: 410-01/20-01/1010
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo vaš upit o tome da li porezni obveznik A koji se bavi kupnjom, prodajom te ugradnjom PVC stolarije treba fiskalizirati ponudu koju će kupac platiti transakcijski ili je potrebno fiskalizirati samo ponude koje će biti plaćene gotovinom. Isto tako, postavlja se pitanje na koji način društvo dobiva "oznaku" koju mora proslijediti proizvođaču programa kako bi Porezna uprava dobila točnu informaciju kod fiskalizacije popratnih dokumenata.

      U nastavku dostavljamo odgovor.

      Sukladno odredbi članka 27. a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 133/12, 115/16, 106/18, 121/19; dalje u tekstu: Zakon) ako obveznik fiskalizacije iz bilo kojeg poslovnog razloga prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN".

     Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, br. 121/19) propisane su odredbe koje se odnose na uvođenje obveze fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument (dalje u tekstu: fiskalizacija pratećeg dokumenta) s primjenom od 1. travnja 2020. Tako je člankom 27. b Zakona propisano da je obveznik fiskalizacije dužan provoditi fiskalizaciju pratećeg dokumenta (ponuda, narudžba i slično) na kojem navodi podatke o plaćanju iz članka 27.a Zakona, a koji se izdaje kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvesno da će do toga doći. Nadalje, obveznik fiskalizacije koji odluči ili koji ima poslovnu potrebu izdavanja pratećih dokumenata iz članka 27.b Zakona dužan je, za poslovni prostor u kojem bez propisane zakonske obveze koristi takav način poslovanja, dostaviti oznaku o izdavanju pratećeg dokumenta iz članka 27.b Zakona, a sukladno članku 19. Zakona.

      Obveza fiskalizacije za prateće dokumente postoji kada su ispunjeni sljedeći zakonom propisani uvjeti:

1. prateći dokument sadrži podatke o plaćanju (primjerice izraženu cijenu usluge ili proizvoda) i napomenu "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN" i

2. isporuka proizvoda ili obavljanje usluge je započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći.

      Dakle, u predmetnom slučaju, ako obveznik fiskalizacije izdaje prateći dokument na kojem su navedeni podaci o plaćanju i napomena "OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN" pri čemu isporuka proizvoda ili obavljanje usluge nije započelo ili nije sasvim izvjesno da će do toga doći, nije dužan provesti fiskalizaciju pratećeg dokumenta. U suprotnom, ako su ispunjena prethodno navedena dva uvjeta, obveznik fiskalizacije dužan je provoditi fiskalizaciju pratećeg dokumenta. Vezano za pitanje koje se odnosi na fiskalizaciju ponude kada se račun na temelju ponude naplaćuje transakcijskim putem napominjemo da je ponudu odnosno prateći dokument potrebno fiskalizirati kada su ispunjeni prethodno navedeni uvjeti neovisno o načinu plaćanja računa koji se izdaje na temelju pratećeg dokumenta, primjerice kada obveznik fiskalizacije u svom poslovanju izdaje i naplaćuje račune i gotovinskim i transakcijskim putem.

      U dijelu upita koji se odnosi na predmetnu oznaku odgovaramo kako je člankom 19. Zakona propisana dostava podataka u sustav fiskalizacije. Tako je u stavku 2. točki 10. istog članka Zakona propisano da podatak o poslovnim prostorima mora sadržavati oznaku o izdavanju dokumenta iz članka 27.b Zakona. Nadalje, stavkom 8. istog članka Zakona propisano je da obveznik fiskalizacije koji odluči ili koji ima poslovnu potrebu izdavanja pratećih dokumenata iz članka 27.b Zakona za poslovni prostor u kojem bez propisane zakonske obveze koristi takav način poslovanja ispunjava oznaku iz stavka 2. točke 10. ovog članka. Podatak o navedenoj oznaci dostavlja se elektroničkim putem korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna podatak o navedenoj oznaci dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu.

      Ovim putem napominjemo kako su na stranicama Porezne uprave objavljene korisničke upute i tehničke specifikacije koje su namijenjene obveznicima fiskalizacije u svrhu provođenja postupka fiskalizacije pratećih dokumenata.

Povratak na mišljenja