Financijsko poslovanje i predstečajna nagodba

Neki aspekti provedbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Fppn - 11.2012, str. 2
Rokovi ispunjenja novčanih obveza prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Fppn - 11.2012, str. 9
Provedba predstečajne nagodbe
Fppn - 11.2012, str. 23
Financijski učinci Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Fppn - 11.2012, str. 23
Provedba revizije u postupku predstečajne nagodbe
Fppn - 11.2012, str. 39