Godišnji financijski izvještaji

Datum: 24.02.2009, Utorak
Autor: M.G.

Neprofitne organizacije koje vode
dvostavno knjigovodstvo moraju za izvještajno razdoblje od 1
siječnja do 31. prosinca 2008. sastaviti financijske
izvještaje koji se predaju u:*
+ **FINA - Obrazac: BIL-NPF i Obrazac: PR-RAS-NPF,
i****DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU – Obrazac: BIL-NPF,
Obrazac: PR-RAS- NPF i Bilješke.**
**Rok za predaju je 02. ožujka 2009.**

*Financijske izvještaje za 2008. nisu obvezne sastavljati
niti predavati neprofitne organizacije:*

*čija je vrijednost imovine u 2007. bila manja od
+ 100.000,00 kuna i**čiji je godišnji prihod u 2007. bio
manji od 100.000,00 kuna.*
*Financijske izvještaje moguće je predati u elektronskom
obliku ili putem papirnatih obrazaca.*

*Državni ured za reviziju prihvaća i izliste obrazaca u
elektronskom obliku koji se nalaze na stranicama FINA-e i
Ministarstva financija.

Povratak na vijesti