Građenje i građevinske usluge u poreznom i računovodstvenom sustavu


Trajanje: 2 h 22 min
Datum: 22.09.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Građenje i građevinske usluge u poreznom i računovodstvenom sustav

Na ovom webinaru objašnjava se oporezivanje PDV-om građevinskih usluga, temeljna pravilima i posebnosti u vezi s oporezivanjem koje proizlaze iz brojnih tumačenja Ministarstva financija te postupanja u vezi s pružanjem građevinskih usluga u okviru obnove zgrada oštećenih potresom.

Objašnjavaju se i posebnosti vezane uz računovodstvena određenja za uslužne graditelje, rezerviranja, ugovorne kazne, postupanja s predujmovima i sl.

Program webinara

Temeljna pravila u vezi s oporezivanjem građevinskih usluga
Predavač: dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. v. š., ovl. rač. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 20 min + odgovori na pitanja

 • Porezni status građevinskih usluga
 • Nastanak porezne obveze i odbitak pretporeza
 • Iskazivanje građevinskih usluga u poreznim i računovodstvenim evidencijama
 • Temeljna pravila za primjenu tuzemnog prijenosa porezne obveze
 • Najčešće iznimke u primjeni tuzemnog prijenosa porezne obveze

Građevinske usluge u okviru obnove, strani porezni obveznici kao primatelji i pružatelji usluga te pružanje građevinskih usluga u inozemstvu
Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Posebnosti u vezi s uslugama u okviru obnove zgrada oštećenih potresom
 • Porezno motrište građevinskih usluga koje pružaju i primaju strani porezni obveznici u RH
 • Oporezivanje građevinskih radova obavljenih u inozemstvu
 • Najčešće pogreške u vezi s oporezivanjem građevinskih usluga

Računovodstvo uslužnih graditelja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstvo uslužnih graditelja
 • Rezerviranja za dana jamstva u građevinskoj djelatnosti
 • Ugovorne kazne i zadržavanje plaćanja u graditeljskoj djelatnosti
 • Računovodstveno i porezno postupanje s predujmovima za građevinske usluge

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 22. rujna 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).