Građenje i izvođenje radova prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Datum: 13.03.2017, Ponedjeljak
Klasa: 360-01/17-02/126
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita o načinu izrade glavnog projekta za građenje građevine odnosno izvođenje radova koji se grade odnosno izvode prema odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Nar nov br 79 14 41 15 i 75 15 s čime u vezi tražite pojašnjenje pojmova 39 39 zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu 39 39 u smislu odredbe članka 1 stavka 2 predmetnog Pravilnika odnosno mora li glavni projekt za građenje građevine odnosno izvođenje radova koji se grade odnosno izvode prema odredbama istog Pravilnika biti izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom obavještavamo vas kako slijedi Odredbom članka 73 Zakona o gradnji Nar nov br 153 13 i 20 17 propisano je da se glavni projekt za građenje građevine za koju se ne izdaje građevinska ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja