Građevine izgrađene do 15. veljače 1968. i upis u katastarski op

Datum: 07.04.2009, Utorak
Klasa: 350-01/09-02/41
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg pitanja u vezi poziva Područnog ureda za katastar Karlovac Ispostava Slunj kojim od vas traže uvjerenje da su građevine izgrađene do 15 veljače 1968 a za koje ste od iste Ispostave dobili uvjerenje da te građevine nisu evidentirane do 15 veljače 1968 te u vezi zahtjeva Upravnog odjela za prostorno uređenje građenje i zaštitu okoliša Ispostava Slunj da na teren dovedete građevinskog vještaka obavještavamo vas da je člankom 330 stavkom 3 Zakona o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine br 76 07 propisano da ako katastarski ured odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave na raspolažu podacima na temelju kojih se može izdati uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje o vremenu građenja građevine U svrhu ishođenja tog uvjerenja člankom 330 stavcima 3 i 4 spomenutog Zakona propisano je ovlaštenje nadležnog upravnog tijela upravno tijelo županije velikog grada odnosno grada Zagreba koje obavlja poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje da izda uvjerenje o vremenu građenja građevine te predmet i sadržaj tog uvjerenja Prema tim odredbama predmet tog uvjerenja je utvrđivanje da je određena građevina izgrađena do 15 veljače 1968 a osnovni uvjet za mogućnost izdavanja tog uvjerenja od strane nadležnog upravnog tijela je da područni ured za katastar odnosno Gradski ured za katastar ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja