Hitno sastavljanje obrasca PPO za obveznike PDV-a koji prenose poreznu obvezu

Datum: 30.09.2014, Utorak
Autor: Z.T.

Svi obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji obavljaju ili su obavili isporuke dobara i usluga za koje se prenosi porezna obveza na primatelja prema čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH) trebaju dostaviti novi obrazac „Pregled tuzemnih isporuka s prijenosom porezne obveze“ (Obrazac PPO – 2013/2014) za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013., od 01. siječnja do 30. lipnja 2014., te od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.
 
Obrasce za razdoblja od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. i od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. porezni obveznici su obvezni podnijeti do 31. listopada 2014., dok se obrasci za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. podnose do 28. veljače 2015.

Obrasci će se podnositi putem aplikacije ePorezna, a podnošenje će biti omogućeno od 15. listopada 2014.

Porezna uprava objavila je uputu o popunjavanju, može se vidjeti ovdje.

Povratak na vijesti