Hrvatsko-njemački ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora – oporezivanje fizičkih osoba

Datum: 15.05.2008, Četvrtak
Klasa: 410-01/08-01/46
Davatelj: Porezna uprava

Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora odnosno njezin zastupnik gospodin P. P., obratili su se putem Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu ovom tijelu, radi pojašnjenja poreznog statusa komore u odnosu na Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (Nar. nov., – međ. ug., br. 9/06.), koji je u primjeni od 1. 1. 2007. godine.

Podnositelji upita ovom tijelu dostavili su dopis njemačke udruge Industrijskih i trgovinskih komora za unapređenje vanjske trgovine i potvrdu iste udruge za dr. P. P. kao zastupnika Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore u Zagrebu, dopis njemačkog saveznog ministarstva financija o oporezivanju zastupnika, potvrdu za privremeni boravak, radnu dozvolu izdanu od MUP RH i obrazac HR/D 101 sve za P. P., rješenje o upisu u Registar udruga RH za Njemačko-hrvatsku industrijsku i trgovinsku komoru u Zagrebu i rješenje o upisu zastupnika P. P. u isti Registar udruga. Iz dostavljene dokumentacije proizlazi da je Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora sa sjedištem u Zagrebu, Zamenhoffova 2, pravna osoba temeljem članka 2. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01.), te da je njezin direktor P. P. njemački državljanin, u statusu izaslanog radnika u Hrvatskoj do 31. 12. 2009. te da je u tom smislu podnio zahtjev za odobrenjem privremenog boravka u Zagrebu, Podgaj 45, za koju svrhu mu je izdana radna dozvola za razdoblje do 17. 1. 2009. godine.

Budući da je od 1. 1. 2007. u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke, isti Ugovor čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće.

Članak 19. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke detaljno propisuje rad u državnoj službi. U stavcima 1. i 2. kao osnovno pravilo propisano je isključivo pravo oporezivanja države ugovornice za rad u njenoj službi, plaće i sličnih primanja (a koje država ugovornica, njezina pokrajina ili lokalno tijelo isplaćuju fizičkoj osobi za rad u državnoj službi te države ugovornice, njezine pokrajine ili lokalnog tijela). Izuzetak predstavljaju fizičke osobe koje obavljaju službu u drugoj državi, i rezidenti su te države i njeni su državljani, što je propisano stavkom 1. b članka 19. predmetnog Ugovora.

Nadalje, u stavku 5. propisuje se da će se plaće i slična primanja koja se isplaćuju fizičkim osobama za njihov rad u Goethe Institutu, Njemačkoj akademskoj službi za razmjenu i drugim sličnim ustanovama koje će nadležna tijela država ugovornica utvrditi zajedničkim dogovorom, također primijeniti stavak 1. i 2. istog članka, što znači da pravo oporezivanja fizičkih osoba koje rade u navedenim pravnim osobama ima Njemačka, sa izuzetkom propisanim stavkom 1. b istog članka.

Budući da Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora u Zagrebu nije navedena u stavku 5. članka 19. predmetnog Ugovora, niti su nadležna tijela država ugovornica zajedničkim dogovorom utvrdila Njemačko-hrvatsku industrijsku i trgovinsku komoru kao drugo tijelo, smatramo da pravo oporezivanja fizičkih osoba zaposlenih u Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovinskoj komori ima Republika Hrvatska kako to navodi stavak 5. članka 19., a prema uvjetima iz članka 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke.

Povratak na mišljenja