Izdvojeni članci 11/2015

Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik