Izdvojeni članci 2/2015

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i neke pravne osobe
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2014. za obveznike u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ana ZORIĆ , dipl. iur.