Izdvojeni članci 2/2017

Plaće i materijalna prava državnih i javnih službenika i zaposlenika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porezni položaj neprofitnih organizacija od 1. siječnja 2017. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik