Igra s rokovima i računovođama

Datum: 08.04.2020, Srijeda
Autor: V.B.

Zakon o računovodstvu je izmijenjen i dopunjen te objavljen u Nar. nov. br. 42/20 od 7. travnja 2020.

Iz tih izmjena saznali smo to da će ministar financija odrediti rokove za predaju nefinancijskih i godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe, te radi javne objave. U redovnim okolnostima ta predaja je određena  do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Sve to se odnosi na one poduzetnike kojima je kalendarska godina ujedno i financijska poslovna godina.

Na koji rok se to zbog „posebnih okolnosti“ svima nam poznatih prenosi, odnosno odgađa ili produljuje, kao i drugi rokovi, to se iz zakona ne može vidjeti. To će propisati ministar financija u roku od 30 dana u posebnom pravilniku.

Ovakva igra sa zakonom je pravna lakrdija, a onima kojima je upućena zakonska norma, vrijeđanje zdrave pameti. Promjena rokova za izradu i predaju godišnjih financijskih izvještaja su materijalno bitne odredbe zakona koje usvaja Sabor RH, a ne da to određuje porezna administracija. Kad bi bilo drukčije, tada ne bismo imali zakonom propisane rokove. Ovo je ponižavanje  i  saborskih  zastupnika  koji su morali reagirati na ovakav tekst izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu. To pokazuje u kakvim su nam „rukama“ zakoni.

Iz medija doznali smo od ministra finacija,  dr. sc. Zdravka Marića da će se rokovi produljiti za dva mjeseca. Toliko o tome – pravilnik ćemo željno i ponizno čekati da nam  priopći ono što smo morali danas znati.

Slijedeće pitanje odnosi se na rok predaje godišnje Prijave poreza na dobit (PD)? Iz  dopuna  Općeg poreznog zakona može se nasluti da bi ministar financija mogao „…na drugačiji način propisati rokove, plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu te kod donacija, …“ kroz uskladbu Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Poznato nam je da čl. 35. Zakona o porezu na dobit određuje rok za predaju  prijave poreza na dobit (PD) i plaćanje tog poreza do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ovaj „paket travanjskih mjera Vlade RH“ ne sadrži izmjene Zakona o porezu na dobit, a iz prethodno citiranog teksta ne može se točno odrediti hoće li ministar financija kroz normu „rokovi“ produljiti, odnosno odgoditi rok za predaju Prijave poreza na dobit. To ćemo saznati u roku od 8 dana, odnosno do 15. travnja jer je  Opći porezni zakon na to obvezao ministra financija da uskladi spomenuti Pravilnik.

Povratak na vijesti