Iskazivanje odbitka 50% pretporeza u polju VIII.1.1.2. Obrasca PDV-a

Datum: 21.02.2018, Srijeda
Klasa: 410-19/18-02/56
Davatelj: Porezna uprava

      ​Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio se u vezi iskazivanja odbitka 50% pretporeza u polju VIII.1.1.2. Obrasca PDV-a. S tim u vezi postavljeno je pitanje upisuju li se u polju VIII.1.1.2. Obrasca PDV-a troškovi novonabavljenih vozila i svih troškova vezanih za tu nabavu tog vozila te upisuju li se u to isto polje i svi troškovi održavanja, goriva, servisa, najma i ostalih troškova vezanih za vozila nabavljena prethodnih godina ako su računi za te troškove izdani nakon uvođenja mogućnosti odbitka 50% pretporeza (stupilo na snagu 01.01.2018.). Porezni obveznik navodi da su Obrasci PDV-a u 99% slučajeva predani na način da je u polju VIII 1.1.2. upisana osnovica 50% priznatih troškova od ove godine za vozila od prethodnih godina te je zatražena potvrda o ispravnosti takvog iskazivanja. 
 
      U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.
 
      Prema članku 178. stavku 1. točki 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 79/13 do 128/17) podaci o iznosu odbitka 50% pretporeza iskazuju se u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od broja 73/13 do 115/16) uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time. Znači u navedenom polju iskazuju se podaci o nabavi prijevoznih sredstava za osobni prijevoz koja su nabavljena nakon 31. prosinca 2017. kao i troškovi goriva, maziva, održavanja te drugi troškovi u vezi s prijevoznim sredstvima za osobni prijevoz neovisno o tome jesu li ta prijevozna sredstva na koje se odnose troškovi nabavljena do 31. prosinca 2017. ili nakon tog datuma.

Povratak na mišljenja