Isplata božićnice

Datum: 05.12.2016, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/16-01/2616
Davatelj: Porezna uprava

       ​Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit vezan uz način isplate prigodne nagrade radnicima (božićnice), za koju navodite da predstavlja oporeziv dohodak, sukladno članku 14. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; u daljnjem tekstu Zakon).
       Nastavno odgovaramo.
       Na sličan upit, vezan uz način isplate regresa, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured izdao je mišljenje KLASA: 410-01/16-01/1588, URBROJ: 513-07-21-01/16-2  od 13. srpnja 2016.  Navedeno mišljenje možete naći na mrežnim stranicama Porezne uprave, odnosno ovdje.
       Ovim putem napominjemo da se primici po osnovi naknada, potpora i nagrada, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa (uključujući i božićnicu iznad propisanog iznosa), sukladno članku 14. stavku 1. točci 1.2. Zakona, smatraju oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) i koji se kao takvi,  moraju, sukladno članku 90. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 i 157/14), u vezi s odredbom članka 61. Zakona, isplatiti na žiro ili tekući račun primatelja (radnika), odnosno nije dopuštena isplata u gotovu novcu. 
       Također, ovim putem ponavljamo da je za pitanja u svezi izuzimanja odnosno ograničenja od ovrhe na novčanim sredstvima propisanima odredbama Ovršnog zakona (Narodne novine,  br. 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16) nadležno Ministarstvo pravosuđa te je stoga sva pitanja u svezi provođenja ovrhe sukladno navedenom zakonu potrebno uputiti nadležnom Ministarstvu pravosuđa.

Povratak na mišljenja