Isplate radnicima na ime plaće bez obračuna doprinosa i poreza?

Datum: 26.08.2010, Četvrtak


  • Odgovor na ovo pitanje mogu vidjeti samo pretplatnici na internet izdanje časopisa ovdje.
Detaljnije o obračunu plaće može se vidjeti u stručnim obavijestima koje su (ažurirane) dane kao prilog časopisu RRiF 9/10.

Povratak na vijesti