Isporuka na mjesto direktne isporuke energenta koji nije bio deklariran u e-TD-u

Datum: 29.03.2016, Utorak
Klasa: 410-19/16-03/288
Davatelj: Carinska uprava

Navodite kako je registriranom primatelju uslijed nenamjerne tehničke pogreške na mjestu direktne isporuke isporučen drugačiji energent od onoga koji je bio deklariran na e TD u i koji je bio utovaren od strane pošiljatelja Kako se greška utvrdi tek na mjestu istovara direktne isporuke tražite uputu kako postupati u takvom slučaju Mjesto direktne isporuke propisano čl 14 a Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 81 13 100 15 i 120 15 i čl 5 Pravilnika o trošarinama Nar nov br 131 15 može se odobriti registriranom primatelju a smatra se mjestom različitom od mjesta primitka određenog odobrenjem za registriranog primatelja Za mjesta direktne isporuke može se odobriti prostor koji udovoljava prostorno operativnim kapacitetima i logističkim svojstvima mjesta primitka uključujući odgovarajući sustav mjerenja za trošarinske proizvode koji se zaprimaju Trošarinski obveznici zaprimljene trošarinske proizvode moraju mjeriti zakonitim mjerilima Mjesto direktne isporuke može biti prostor u vlasništvu ili najmu registriranog primatelja npr benzinske postaje pogon oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda i ili prostor koji nije u vlasništvu ili stvarnom posjedu registriranog primatelja te mora posjedovati sustav računovodstvenog praćenja poslovanja i vođenja evidencija Kada primatelj umjesto trošarinskih proizvoda koji su obuhvaćeni elektroničkim trošarinskim dokumentom u daljnjem tekstu e TD kojeg je podnio pošiljatelj iz druge države članice Europske unije zaprimi trošarinske proizvode koji nisu iskazani u e TD u zbog greške pošiljatelja u trenutku utovara robe dužan je postupiti na način naveden u nastavku Ako u dogovoru s pošiljateljem primatelj ipak odluči prihvatiti trošarinske proizvode pod pretpostavkom da posjeduje odobrenje za primitak te vrste trošarinskih proizvoda dužan je provesti robu kroz svoje evidencije te obračunati trošarinu ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja