Isporuka nekretnine stranom poreznom obvezniku - mogućnost primjene prijenosa porezne obveze iz čl. 75. st. 3. t. c) Zakona o PDV-u

Datum: 20.05.2015, Srijeda
Klasa: 410-19/15-01/176
Davatelj: Porezna uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio nam je upit o primjeni prijenosa porezne obveze pri isporuci nekretnine stranom poreznom obvezniku. U upitu se navodi da je nekretnina nabavljena od poreznog obveznika krajem 2014. s obračunanim porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Nadalje, navodi se da porezni obveznik istu nekretninu želi prodati poreznom obvezniku iz Slovenije koji je u Hrvatskoj registriran za potrebe PDV-a. Postavlja se pitanje može li isporučitelj odabrati oporezivanje iz čl. 40. st. 4. Zakona o PDV-u te pri isporuci nekretnine stranom poreznom obvezniku primijeniti prijenos porezne obveze.
Od 1. siječnja 2015., sukladno čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) plaćanja PDV-a oslobođena je isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze, osim isporuka prije prvog nastanjenja odnosno korištenja ili isporuka kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine te isporuka zemljišta, osim građevinskog zemljišta.
Slijedom navedenog, porezni obveznik ima pravo izbora za oporezivanja ukoliko je isporuka nekretnine oslobođena plaćanja PDV-a temeljem čl. 40. st. 1. t. j) i k) Zakona pod uvjetom da je kupac porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti.
Budući da prilikom registriranja za potrebe PDV-a Porezna uprava stranog poreznog obveznika ujedno upisuje u registar obveznika PDV-a, on ima pravo na odbitak pretporeza sadržanog u računima za isporuke koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.
Stoga, u slučaju isporuke nekretnine oslobođene plaćanja PDV-a stranom poreznom obvezniku koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj i ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti, porezni obveznik – isporučitelj ima pravo izbora za oporezivanje.
Ukoliko se isporučitelj i stjecatelj odluče za oporezivanje isporuke nekretnina koja je inače oslobođena plaćanja PDV-a tada se primjenjuje prijenos porezne obveze iz čl. 75. st. 3. t. c) Zakona. U tom slučaju isporučitelj u računu mora navesti „prijenos porezne obveze“, a stjecatelj mora obračunati i platiti PDV uz istovremeno pravo na odbitak pretporeza. Na takvu isporuku na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze, stjecatelj ne plaća porez na promet nekretnina.
 

Povratak na mišljenja