Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Datum: 17.06.2020, Srijeda
NN br. 69/2020

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 65/20.) ispravljaju se pojedine odredbe.

Ovaj Ispravak Odluke možete vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise