Ispravak Odluke o općinskim porezima Općine Visoko

Datum: 13.01.2021, Srijeda
NN br. 3/2021

U tekstu koji se odnosi na pravni temelj uočena je tehnička pogreška u datumu održavanja sjednice, te se isti ispravlja i glasi:

»Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., 115/16. i 101/17.) i članka 30. Statuta Općine Visoko (Službeni vjesnik »Varaždinske županije« br. 15/20.) Općinsko vijeće Općine Visoko na svojoj sjednici održanoj 13. 12. 2020. godine, donosi«.

Povratak na nove propise