Ispravak porezne osnovice – smanjenje porezne obveze

Datum: 31.12.2014, Srijeda
Klasa: 410-19/14-01/568
Davatelj: Porezna uprava

Gospodin iz dostavnog popisa postavio je upit o ispravku porezne osnovice odnosno smanjenju porezne obveze. U upitu se navodi da je prilikom plaćanja usluge parkinga SMS porukom gospodin upisao pogrešnu registarsku oznaku zbog čega mu je porezni obveznik –Zajednički obrt Brod parking izdao dnevnu parkirališnu kartu u ukupnom iznosu od 60,00 kn (obračunani porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u iznosu od 12,00 kn). Nakon uloženog prigovora izdavatelj računa ponudio je mogućnost plaćanja troška izdavanja dnevne karte u iznosu od 20,00 kn uz objašnjenje da se navedeni trošak, između ostalog, sastoji od obračunanog PDV-a kojeg nije moguće stornirati.
 
Odredbama čl. 33. st. 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.) propisano je da u slučaju promjene porezne osnovice porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja. Međutim, odredbom čl. 160. st. 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br.  79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se navedena odredba ne odnosi na ispravak računa izdanog poreznom obvezniku koji nema pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u obračunskom razdoblju, u kojem je prodajna cijena ili dio prodajne cijene vraćen kupcu, a porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom o povratu prodajne cijene.
Slijedom navedenog, ukoliko je račun izdan kupcu koji nema pravo na odbitak pretporeza, prema čl. 160. st. 2. Pravilnika obveza obračuna PDV-a može se ispraviti u obračunskom razdoblju u kojem je došlo do saznanja da je usluga parkiranja prethodno već naplaćena, ako porezni obveznik raspolaže s odgovarajućim dokazom iz kojeg se nedvojbeno može zaključiti da je naplata izvršena.

 

Povratak na mišljenja