Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima

Datum: 07.02.2024, Srijeda
NN br. 14/2024

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o doprinosima (Nar. nov., br. 143/23.) u čl. 9. umjesto riječi: »sukladno posebnom propisu« trebaju stajati riječi: »sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo«.

Povratak na nove propise