Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere 301. "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa

Datum: 18.05.2011, Srijeda
NN br. 55/2011

  • U čl 9. umjesto riječi »osmog dana od objave« trebaju stajati riječi »danom objave«.

Povratak na nove propise