Ispravak Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

Datum: 28.12.2011, Srijeda
NN br. 153/2011

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 1/11.), Tiskanica – 5 koja je sastavni dio Pravilnika zamjenjuju se novom Tiskanicom – 5, koja je otisnuta uz ovaj Ispravak, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise